Wybór nowych sędziów T.K. odbył się na podstawie znowelizowanej kilka miesięcy temu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nowe przepisy, między innymi, zaostrzyły wymagania dotyczące poziomu wykształcenia kandydatów. Powinni oni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Ustawa wprowadziła też kryterium wiekowe.

W dniu wyboru kandydat musi mieć ukończone 40 i nie więcej niż 67 lat.

W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 sędziów wybieranych na 9 letnią kadencję. Ponowny wybór jest niedopuszczalny. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega wyłącznie Ustawie Zasadniczej.