W mojej miejscowości był mammobus. Nie było wiele chętnych kobiet, przyszło zaledwie kilka. I mimo że nie było tłoku, nie przyjęto sąsiadki, która nie skończyła jeszcze 50 lat. Uważam, że to nie w porządku. Dlaczego nie pozwolono jej skorzystać z okazji – zastanawia się pani Halina z Lubuskiego.
Mammobusy podróżują po kraju i są finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Program ten skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych tą chorobą, czyli w wieku od 50 do 69 lat. W tym przypadku bierze się pod uwagę nie dokładną datę, ale rok urodzenia.
Z bezpłatnego badania mammograficznego mogą skorzystać panie, które są w wyżej wymienionym wieku, w ciągu ostatnich dwu lat nie przechodziły tego badania w ramach programu albo przeszły i otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Personel medyczny obsługujący mammobus nie mógł zatem zbadać znajomej pani Haliny, bo nie spełniała wyznaczonych kryteriów.
Badania prowadzone w ramach tego programu są przesiewowe, a to oznacza, że są skierowane do osób zdrowych, które nie mają objawów choroby i służą bardzo wczesnemu wykryciu nowotworu lub zdiagnozowaniu stanu przednowotworowego. Programem nie mogą być objęte kobiety, które już wcześniej leczyły się z powodu nowotworu piersi o charakterze złośliwym. Te panie postępują według odrębnych, ustalonych z lekarzem procedur.
Kobiety młodsze niż należące do opisanej grupy a odczuwające dolegliwości czy niepokojące zmiany w obrębie piersi powinny zgłosić się jak najszybciej do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologa lub onkologa (nie jest potrzebne skierowanie), aby rozpocząć postępowanie diagnostyczne. Jest wysoce prawdopodobne, że w jego ramach otrzymają skierowanie na mammografię i inne niezbędne badania.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz.U. nr 143 poz. 1200 ze zm.). Art. 48–48a ustawy 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).