Parlament Europejski zakazał handlu kilkoma nowymi substancji psychoaktywnymi. Pojawiły się one na rynku jako zastępujące narkotyki.

Zdaniem ekspertów Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, są one niebezpieczne dla zdrowia i życia. Autor jednego z raportów w tej sprawie poseł Michał Boni podkreślił, że wycofywane obecnie substancje odurzające o nazwach: 4,4 -DMAR oraz MT-45 spowodowały w państwach Unii śmierć blisko 60 osób.

Parlament Europejski i Rada są w trakcie opracowywania nowych procedur, które mają między innymi pozwolić na czasowe zakazanie obrotu każdej wprowadzonej na rynek substancji psychoaktywnej, do czasu jej dokładnej analizy. Zdaniem posła Michała Boniego możliwość szybkiej reakcji może uratować nie jedno życie.