statystyki

Zadania zlecone: Co instytucja, to inne zdanie

autor: Leszek Jaworski30.09.2015, 09:14; Aktualizacja: 30.09.2015, 10:40
Problem dopuszczalności pokrywania kosztów realizacji zadań zleconych ze środków własnych JST był przedmiotem niektórych uchwał RIO. Niestety poglądy nie są jednolite

Problem dopuszczalności pokrywania kosztów realizacji zadań zleconych ze środków własnych JST był przedmiotem niektórych uchwał RIO. Niestety poglądy nie są jednoliteźródło: ShutterStock

Interpretacje sądów, izb obrachunkowych czy prokuratorii potęgują stan niepewności prawnej polskich samorządów. Przeważa jednak pogląd, że środków własnych na cele wskazane przez rząd wykorzystywać nie można.

Coraz poważniejszym w ostatnich latach zjawiskiem jest problem niedoszacowania dotacji na zadania zlecone jednostek samorządu terytorialnego (JST) z zakresu administracji rządowej. Gminy, powiaty i województwa pomimo niewystarczających środków muszą wykonywać te obowiązki. Coraz częściej jednostki decydują się wejść w spór sądowy ze Skarbem Państwa na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.; dalej u.d.j.s.t.). Przepis ten mówi, że w przypadku niepełnego i nieterminowego przekazania dotacji celowych JST przysługuje prawo dochodzenia należności wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym. Chociaż udowodnienie skali niedofinansowania jest trudne (dlatego sprawy ciągną się latami), to samorządowcy już je wygrywają (pisaliśmy o tym w DGP w nr. 180 z 16 września 2015 r.).

W związku z tym zagadnieniem pojawia się pytanie, czy w sytuacji gdy przekazana dotacja mająca sfinansować zadanie zlecone jest nieadekwatna (niewystarczająca) w stosunku do kosztów jego realizacji, JST może dołożyć z własnych dochodów? Aby na nie odpowiedzieć, należy przeanalizować orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowiska regionalnych izb obrachunkowych.

Niezgodnie z zasadami

Zgodnie z art. 166 ust. 2 Konstytucji RP, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić JST wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Zasada ta jest uznawana za gwarancję samodzielności samorządu terytorialnego w sprawach związanych z ustrojem, zakresem zadań i sposobem jego funkcjonowania.

Z wykonywaniem zleconych obowiązków przez JST wiążą się określone koszty. Te są pokrywane przez budżet państwa w formie dotacji przyznawanych przez wojewodów. Przepisy ustrojowe szczebli samorządowych mówią, że JST w związku z realizacją zadań zleconych otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do ich wykonania. Zasada ta potwierdzona została w art. 49 ust. 1 u.d.j.s.t. Zgodnie z nim JST wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Dotacje te powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.


Pozostało 93% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane