Znalazłam ogłoszenie o sprzedaży działki rekreacyjnej z domkiem, położonej na terenie ogródków działkowych. Sprzedający reklamował domek w zasadzie jako całoroczny, gdyż jest murowany, ocieplony, z podpiwniczeniem, z wydzielonymi pomieszczeniami, takimi jak pokój, kuchnia i łazienka. Oferta bardzo mi się podobała, zastanawiam się tylko, czy na działce pracowniczej można mieszkać – pyta pani Zuzanna
Artykuł 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wprost mówi, że na działkach nie można mieszkać. Zarząd ogrodu ma obowiązek powiadomić o tym fakcie powiatowy nadzór budowlany, który rozpocznie odpowiednią procedurę administracyjną.
Rodzinne ogrody działkowe są obszarami użyteczności publicznej, na których nie wolno stawiać domów i w nich zamieszkiwać, prowadzić działalności gospodarczej ani budować altan większych, niż przewidują przepisy. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych określa wprost, że na terenie działki nie ma prawa znajdować się altana o powierzchni zabudowy większej niż 35 mkw. oraz o wysokości 5 m (przy dachach stromych) i do 4 m (przy dachach płaskich). Do powierzchni zabudowy nie wlicza się jednak tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 mkw. Natomiast altaną działkową jest wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję.
Na terenie działki nie może się także znajdować obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 mkw. oraz o wysokości przekraczającej 5 m (przy dachach stromych) i 4 m (przy dachach płaskich).
Jeżeli więc ktoś wybuduje na działce altanę lub obiekt gospodarczy o wyższych parametrach lub inne budynki niegodnie z prawem, stowarzyszenie ogrodowe ma obowiązek zgłosić naruszenie do nadzoru budowlanego, który nakaże rozbiórkę. Jeśli działkowiec nie podporządkuje się prawu, straci prawo do ogrodu (nastąpi rozwiązanie umowy).
Ogrody działkowe i postawione tam altany są przeznaczone do czasowego pobytu rekreacyjnego i nigdy nie spełniały funkcji mieszkalnej. Nie mają one np. odbioru technicznego ani kanalizacji. Poza okresem letnim na działkach zazwyczaj nie ma prądu i wody. Decyzje w tej sprawie każdorazowo podejmowane są przez walne zebranie wszystkich członków ogrodu, gdyż w głosowaniu działkowcy sami podejmują decyzje o losach swojego ogrodu.
Podstawa prawna
Art. 2, art. 12–13 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.).