W ramach inwestycji, firma Interhealth Canada Limited ma wybudować w Żywcu nowy ośrodek, który zastąpi jedyny szpital w tym regionie wycofywany z użytkowania.

Na mocy podpisanych umów kredytowych Interhealth ma otrzymać finansowanie ze strony trzech banków FM Banku PBP, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Alior Banku.

Przy inwestycji pracował zespół CMS pod kierownictwem Andrew Kozlowskiego, partnera zarządzającego kancelarią na polskim rynku, w składzie:

• w zakresie regulacji PPP: Wadim Kurpias, partner kierujący Departamentem Infrastruktury i Finansowania Projektów w CMS w Europie Środkowo –Wschodniej, Marcin Oszczak, of counsel, Jacek Liput, starszy prawnik, Marta Kulhawik, prawnik, oraz Joanna Olejnik-Kraczewska, prawnik.

• w zakresie finansowania inwestycji (prawo polskie): Tomasz Zwoliński, of counsel, Jakub Rachwol, starszy prawnik, Anna Wawrzyńczak-Palynyczak, starszy prawnik, Adam Stopyra, starszy prawnik, Paula Hryckowiak, prawnik, Joanna Nycz, prawnik, Jakub Kisielewski, prawnik.

• w zakresie finansowania inwestycji (prawo angielskie): Simon Dayes, partner, oraz Lawrence Florescu, prawnik z rumuńskiego zespołu CMS, a także Helena Thompson, prawnik, oraz Rowena Williams, prawnik, z Wielkiej Brytanii.

• w zakresie regulacji w ochronie zdrowia: Anna Mirek, starszy prawnik.

• w zakresie prawa nieruchomości: Anna Jeleń, starszy prawnik.

PS