Na mocy podpisanych umów kredytowych Interhealth ma otrzymać finansowanie ze strony trzech banków FM Banku PBP, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Alior Banku.

Przy inwestycji pracował zespół CMS pod kierownictwem Andrew Kozlowskiego, partnera zarządzającego kancelarią na polskim rynku, w składzie: