„Odciążyć sądy, dowartościować pełnomocnika” – to tytuł jutrzejszej debaty organizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz dwumiesięcznikiem „Radca Prawny”.

Jej uczestnicy dyskutować będą o wielu niedawno uchwalonych przez parlament ustaw, szczególnie istotnych dla wymiaru sprawiedliwości. Mowa m.in. o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego dotyczącej elektronizacji procesu, ustawie o wspieraniu pozasądowych metod rozstrzygania sporów, a także ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Czy omawiane zmiany w prawie wpłyną na funkcjonowanie Temidy? Czy sądy i pełnomocnicy są przygotowani do korzystania z nowych rozwiązań legislacyjnych? O odpowiedź na te i inne pytania zaproszonych gości – m.in. ministra sprawiedliwości Borysa Budkę i przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana Hausera – zapyta gospodarz debaty Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
W dyskusji nie zabraknie również tematu propozycji legislacyjnych w kwestii wynagrodzeń prawniczych za prowadzenie spraw z wyboru i z urzędu.
Debatę będzie można śledzić na stronie internetowej: www.kirp.pl. Transmisja rozpocznie się w środę o godzinie 14.