Wnioskodawczyni E. L. wniosła o dokonanie podziału majątku wspólnego jej oraz jej byłego męża P. L.. A on z kolei złożył wniosek o wyłączenie sędziów pracujących w sądzie, przed którym miała się toczyć sprawa, a w którym to jego była żona pełniła funkcję kuratora społecznego

W ocenie P.L. kontakty zawodowe sędziów i E.L. mogą wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w tej sprawie.

Sędziowie oświadczyli jednak, że nie znają osobiście E.L. Tylko jeden wskazał, że zapoznawał się z wywiadem środowiskowym sporządzonym na piśmie przez wnioskodawczynię do innej sprawy.

Reklama

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał zatem wniosek P.L. za bezzasadny.

Zaznaczył, że E. L. jest kuratorem społecznym, a nie zawodowym, wobec tego nie ma bezpośredniego kontaktu z sędziami. Podkreślił jednak, że nawet gdyby E.L. miała z nimi bezpośrednią styczność z racji pełnienia funkcji kuratora społecznego, to i tak nie byłaby to okoliczność, która automatycznie przesadzałaby o braku bezstronności sędziów tego sądu. I która uniemożliwiałaby im orzekanie w niniejszej sprawie.

SO przypomniał, że wniosek o wyłączenie sędziego musi bowiem zawierać konkretne okoliczności wskazujące na brak jego bezstronności, nie zaś ograniczać się jedynie do wyrażenia subiektywnego przekonania o istnieniu podstaw do jego złożenia.

PS

Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sygn. II Co 5/15