W ubiegłym roku tylko wobec jednego podejrzanego prokurator generalny zgodził się na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań jako świadka koronnego.

Podobnie było dwa lata wcześniej, ale już w latach 2011-2012 łącznie dopuszczono ośmiu takich świadków (wszystkie wnioski prokuratorów apelacyjnych i okręgowych zostały uwzględnione przez sądy).

Natomiast w okresie od 31 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2013 r. Prokurator Krajowy i Prokurator Generalny wyrazili zgodę na dopuszczenie łącznie 32 świadków koronnych. Wszystkie czynności procesowe zakończono w sumie wobec 11 świadków koronnych.