Resort pracy zwrócił się do starostów, aby z dodatkowych 34,5 mln zł zwiększyli dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Z tym jednak mogą być problemy. Pierwotnie w tegorocznym budżecie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie działań samorządów związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową przewidzianych było ok. 712,6 mln zł (bez kosztów obsługi).
ikona lupy />
Co dofinansowują samorządy ze środków PFRON / Dziennik Gazeta Prawna
Jednak na skutek przesunięcia środków z innych zadań kwota ta została decyzją zarządu funduszu zwiększona o 34,5 mln zł, do 747,1 mln zł. Te dodatkowe pieniądze zostały podzielone między powiaty.
– W ostatnich dwóch latach pula środków w ciągu roku w ogóle nie była zwiększana. Dlatego dodatkowe 107 tys. zł, które mamy otrzymać, pozwoli przyznać pomoc dla większej liczby osób – tłumaczy Stanisław Bury, kierownik działu osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Teraz rady powiatów muszą podjąć uchwały, w których przyznane im kwoty rozdzielą na poszczególne formy wsparcia.
– Najbliższa sesja jest planowana na sierpień, dlatego konsultujemy, jak najlepiej zagospodarować dodatkowe pieniądze. Niemniej w związku z tym, że o ile zostały nam jeszcze pieniądze na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a brakuje na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, o tyle pewnie na ten cel część środków zostanie przeznaczona – wskazuje Anna Gołębska, dyrektor PCPR w Zielonej Górze.
Ponadto z informacji PFRON wynika, że dodatkowa kwota 34,5 mln zł została wyliczona na podstawie założenia, że o 100 zł miesięcznie (zaczynając od lipca 2015 r.) zostanie zwiększona dotacja przekazywana przez starostę na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej (WTZ). Ponieważ obecnie korzysta z nich 25,5 tys. niepełnosprawnych, to na dofinansowanie działalności tych placówek powinno trafić 15,5 mln zł z wspomnianej puli pieniędzy.
O takie wykorzystanie środków z PFRON apeluje też Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. W piśmie skierowanym do starostów podkreśla, że resort otrzymywał liczne informacje od samorządów (m.in. Związku Powiatów Polskich) i osób korzystających z usług warsztatów – o problemach związanych z ich funkcjonowaniem. Mają one głównie charakter finansowy, bo określona w rozporządzeniu Rady Ministrów roczna kwota dotacji przewidzianej na jednego uczestnika warsztatów od lat się nie zmienia i wynosi 14 796 zł (co daje 1233 zł na miesiąc). To zaś powoduje, że w wielu z nich brakuje pieniędzy, np. na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe zajęcia czy zakup sprzętu.
– Podniesienie dotacji o 100 zł może mieć charakter jednorazowy i dotyczyć tylko drugiego półrocza 2015 r., ponieważ nie zostały w tym zakresie wprowadzone zmiany do rozporządzenia – zauważa jednak Arkadiusz Paturej, dyrektor PCPR w Olsztynie.
Z kolei Stanisław Bury dodaje, że w związku z takim sposobem zwiększenia wsparcia dla WTZ nie wiadomo, czy samorządy powinny też zwiększyć swoją część finansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie. Co do zasady dotacja z PFRON stanowi 90 proc. kosztów, pozostałe 10 proc. dokłada powiat ze swoich środków.