Żądamy urealnienia stawek wynagrodzenia za świadczoną przez nas pomoc prawną tak, aby były zgodne ze standardami rynkowymi i stanowiły uczciwe wynagrodzenie za naszą pracę - tak od początku brzmi postulat NRA. Teraz rada zachęca członków samorządu do jego popierania za pośrednictwem strony internetowej.

Kilka dni temu prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zdecydowało się zaprzestać negocjacji z ministrem sprawiedliwości w sprawie stawek wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną w sprawach z wyboru oraz z urzędu.

Uważa bowiem, że postulaty adwokatury są lekceważone i od miesiąca rozmowy tkwią w martwym punkcie.

Obecnie warunkiem powrotu do negocjacji jest przygotowanie przez ministerstwo projektów rozporządzeń wychodzących naprzeciw oczekiwaniom korporacji prawniczych.

A w międzyczasie NRA zachęca członków samorządu do wyrażenia poparcia dla postulatu urealnienia stawek na stronie www.apeladwokatury.pl.

PS/źródło: NRA