Głosowało 83 senatorów, 54 opowiedziało się za, a 28 było przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Senatorowie PiS Przemysław Błaszczyk i Grzegorz Wojciechowski wnieśli poprawki identyczne z poprawkami zaproponowanymi w Sejmie przez PiS. Chodziło o zniesienie obowiązku sprzedaży ryb w tzw. centrach pierwszej sprzedaży ryb. Nie zyskały jednak one poparcia senackiej komisji rolnictwa i ustawę w Senacie przegłosowano bez poprawek.

Sprawa sprzedaży gatunków ryb szczególnie chronionych była już podnoszona podczas uchwalania ustawy w 2008 r. Część rybaków nie jest zadowolona z takich przepisów, ponieważ nie pozwalają one na bezpośrednią sprzedaż dorszy czy łososi bezpośrednio do zakładów przetwórczych. W Polsce jest 14 lokalnych centrów pierwszej sprzedaży.

Znowelizowana ustawa jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Poza uporządkowaniem obowiązujących przepisów - m.in.: dostosuje terminologię, by była zgodna z rozporządzeniem UE, wprowadza też kryteria aktywności gospodarczej niezbędne do procedury uznawania organizacji producentów.

Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego to m.in. uproszczenie procedur prawnych w zakresie sprawozdawczości oraz wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb. Reforma ta ma również przyczynić się do ograniczenia wsparcia rynkowego, a także zapewnić lepszą informację dla konsumentów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ich ogłoszenia.

Ustawa teraz zostanie przekazana do podpisu prezydenta.