Koniec z traceniem czasu w sądowych kolejkach. Każdy będzie mógł skorzystać z systemu teleinformatycznego. Wystarczy podać imię, nazwisko i PESEL – wynika z projektu rozporządzenia.

Artykuł 126 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 101 z zm.) wspomina o możliwości złożenia pisma procesowego za pośrednictwem internetu. Pomocny w tej czynności jest system teleinformatyczny udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Udogodnienie ma być dostępne dla wszystkich osób fizycznych po utworzeniu spersonalizowanego konta – przewidują przepisy projektu rozporządzenia w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Osoby chcące zaoszczędzić czas powinny być zadowolone z takiego rozwiązania.

Pierwszą czynności, jaką trzeba wykonać będzie złożenie wniosku o utworzenie konta. By to zrobić należy (również za pośrednictwem systemu) przesłać następujące dane:
• imię lub imiona,
• nazwisko,
• numer PESEL,
• datę i miejsce urodzenia,
• numer dokumentu tożsamości,
• adres poczty elektronicznej,
• adres do korespondencji.






Gdy system dokona poprawnej weryfikacji imienia i nazwiska z numerem PESEL można będzie korzystać ze statusu użytkownika.

Jeżeli dostępem zainteresowani będą w ramach postępowań wieczystoksięgowych.:
• notariusze,
• komornicy
• naczelnicy urzędów skarbowych, jako organ egzekucyjny
muszą spełnić więcej warunków.



Poza danymi personalnymi: imieniem, nazwiskiem i adresem poczty elektronicznej będą wpisywać odpowiednio:
• oznaczenie kancelarii notarialnej: jej identyfikator, NIP, nazwę, adres pocztowy i adres poczty elektronicznej,
• oznaczenie kancelarii komornika: jej identyfikator (GUID), NIP, nazwę, adres pocztowy i adres poczty elektronicznej,
• oznaczenie właściwego urzędu skarbowego: jego identyfikator – NIP, nazwę, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej.


Projektodawca zapisał, że notariusz, komornik oraz urząd skarbowy zainteresowane dostępem w związku z postępowaniem wieczystoksięgowym muszą złożyć wniosek w formie pisemnej.

Jeżeli weryfikacja danych przebiegnie pomyślnie, wnioskodawca otrzyma certyfikat dostępowy, dzięki któremu będzie mógł korzystać z systemu.

Po każdorazowym procesie uwierzytelniania danych, czyli wpisaniu nazwy użytkownika i hasła można korzystać z udogodnienia.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.