W piśmie zwraca uwagę, że trwają rozmowy przedstawicieli prawniczych samorządów z ministrem sprawiedliwości. Dotyczą m.in. urealnienia stawek za prowadzenie spraw z urzędu, a także rozwiązania innych problemów wskazanych w memorandum Naczelnej Rady Adwokackiej. Mimo rozmów władze palestry rozważają jednak protest.
„Jedną z propozycji dalszych działań jest nieprzekazywanie przez okręgowe rady adwokackie list obrońców do właściwych sądów w terminie do 31 lipca 2015 r. W mojej ocenie takie działanie ma sens, jeśli samorządy prawnicze będą działać wspólnie” – wskazuje dziekan Rybiński.