Używane ostatnio formularze obowiązywały kilkanaście miesięcy. Nie sprawdziły się. Teraz mają być łatwiejsze do stosowania zarówno dla cudzoziemców, jak i urzędników – uzasadnił resort spraw wewnętrznych.

Przykładowo, w punkcie dotyczącym celu pobytu w Polsce nie trzeba już będzie zamieszczać opisu. Wystarczy wybrać jedną ze wskazanych opcji. Z kolei część wniosku dotycząca podmiotu, u którego cudzoziemiec ma być zatrudniony (gdy ubiega się o pobyt w związku z zamiarem podjęcia tu pracy), została wyodrębniona i poprzedzona pouczeniem, jak należy ją wypełnić.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed datą wejścia noweli w życie mogą być używane także dotychczasowe druki.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 17 lipca 2015 r.