Zaproponowane przez resort sprawiedliwości stawki za prowadzenie spraw z urzędu są nie do zaakceptowania. Naczelna Rada Adwokacka negatywnie zaopiniowała właśnie projekt noweli rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie.
Znalazły się w nim propozycje zmian w czterech stawkach za prowadzenie spraw z urzędu. Ich modyfikację podczas spotkania z przedstawicielami samorządów prawniczych zadeklarował dwa tygodnie temu minister Borys Budka.
W ocenie NRA wskazane w projekcie wartości nadal nie czynią zadość zasadzie ekwiwalentności wynagrodzenia za świadczoną pracę. Nie można bowiem o niej mówić, jeśli resort planuje podwyższenie opłat za czynności adwokackie w sprawach o:
● opróżnienie lokalu mieszkalnego: z dotychczasowych 120 zł na 240 zł,
● skargę na czynności komornika z dotychczasowych 60 zł na 120 zł,
● nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy z dotychczasowych 60 zł na 180 zł,
● o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego z dotychczasowych 60 zł na 180 zł.