Andrzej Seremet nie zgodził się z twierdzeniem zawartym w tym dokumencie, jakoby jednostki prokuratury nie były przygotowane do realizacji obowiązku wynikającego z art. 213 par. 1a k.p.k. Chodzi o przede wszystkim o brak systemu, który umożliwiałby śledczym pozyskiwanie danych o stanie majątkowym oskarżonego. Przypomniał, że Prokuratura Generalna przygotowała aplikację dostępową pod nazwą "deklaracje" udostępnianą za pośrednictwem Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury (CBD SIP).

Ma ona umożliwić pozyskiwanie danych z systemu Ministerstwa Finansów przez upoważnionych przez prokuratora generalnego użytkowników ( o nowej aplikacji czytaj TUTAJ).

Odparł też zarzut, że w miejscu utknęła informatyzacja prokuratury. Podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch lat PG podjęła szereg inicjatyw w tym zakresie. "Posiadając bardzo skromne środki finansowe przystąpiono do działań mających na celu centralizację przetwarzania i udostępniania danych, wirtualizację serwerów, rozbudowę systemu autoryzacji i bezpieczeństwa, zapewnienie warunków technicznych dostępu do danych wszystkim użytkownikom systemów informatycznych prokuratury oraz zapewnienie usług sieciowych dla wymiany danych drogą elektroniczną"- czytamy w stanowisku prokuratora generalnego. Podstawą tych działań było uruchomienie sieci transmisji danych łączących wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury - IP VPN Prokuratura.

Andrzej Seremet poinformował, że w chwili obecnej, w końcowej fazie znajduje się projekt bezpiecznej poczty elektronicznej. Trwają też prace mające na celu udostępnienie jednostkom prokuratury, za pośrednictwem sieci IP VPN, aktualizowanej codziennie bazy informacji prawnej. A kolejnym projektem ma być wdrożenie systemu digitalizacji akt na poziomie prokuratur okręgowych i apelacyjnych. PG złożyła też wniosek konkursowy do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na dofinansowanie rozwoju systemu digitalizacji akt prokuraturach rejonowych. I czeka obecnie na jego rozstrzygniecie.

PS/źródło: PG