Dziekan izby adwokackiej w Warszawie Paweł Rybiński podczas demonstracji rozdawał petycję wystosowaną do premier Ewy Kopacz, w której zaapelował o wstrzymanie się z wprowadzaniem głębokich zmian podyktowanych kalendarzem politycznym, gdyż w jego ocenie obrócą się one przeciwko obywatelom. Chodzi tu przede wszystkim o rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy przedsądowej, takie jak zezwolenie prawnikom bez tytułów zawodowych do uczestnictwa w programie oraz pozostawienie bez odpowiedniego wsparcia finansowego osób korzystających z sądowej ochrony. W petycji do szefowej rządu znalazł się również apel o szersze włączenie adwokatów w proces legislacyjny i dialog społeczny na temat problemów wymiaru sprawiedliwości.

AK/ESZA/EŚ