Radiowozy będą wyposażone w terminale do przyjmowania płatności bezgotówkowych. Dotyczy to jednak tylko patroli autostradowych, i to nie od razu. Trzeba najpierw zmienić kodeks wykroczeń.
ikona lupy />
Więcej turystów i mandatów / Dziennik Gazeta Prawna
Komenda Główna Policji pracuje nad projektem wyposażenia w terminale płatnicze radiowozów policji drogowej operujących na autostradach – dowiedział się DGP. Celem miałaby być oszczędność czasu funkcjonariuszy oraz paliwa. Chodzi o sytuacje, kiedy sprawcami wykroczeń drogowych karanych mandatami są obcokrajowcy, od których patrole drogówki mają obowiązek przyjąć płatność w gotówce. Gdy kierowca nie ma pieniędzy, zwykle udaje się do bankomatu. Na autostradach jest to problem, gdyż zjazdy są oddalone od siebie często o kilkadziesiąt kilometrów.
Aby projekt mógł zostać zrealizowany, potrzebna będzie zmiana prawa, a konkretnie kodeksu wykroczeń. Wynika z niego, że mandat karny może być kredytowany, czyli opłacany przez ukaranego za pośrednictwem np. przelewu bankowego, w sytuacji gdy mieszka on w Polsce. W przypadku obcokrajowców kodeks wskazuje, że mandat ma być pobrany w gotówce bezpośrednio przez policjantów. Ustawę trzeba więc nowelizować. W obecnej kadencji parlamentu, kończącej się za kilka miesięcy, będzie to trudne. Projekt będzie więc prawdopodobnie musiał poczekać do przyszłego roku.
Problemem do rozwiązania pozostaje też kwestia kosztów transakcji. Z naszych informacji wynika, że policja zastanawia się, w jaki sposób je pokryć: wziąć na siebie czy zastosować surcharge, czyli dodatkową prowizję, pobieraną od ukaranego delikwenta. Potrzebne są analizy prawne, które mają wskazać, czy to pierwsze rozwiązanie jest możliwe. Natomiast drugie jest dopuszczalne dziś, ale w przyszłości zostanie ograniczone i będzie możliwe tylko w przypadku płatności kartami firmowymi. Komisja Europejska pracuje bowiem nad dyrektywą PSD II, która regulować będzie m.in. zasady wydawania instrumentów płatniczych. Z najnowszego projektu tej dyrektywy, który ma zostać wkrótce przyjęty, wynika, że surcharge nie będzie dozwolony w przypadku kart wydanych klientom indywidualnym.
W biurze prasowym KGP nie udało nam się uzyskać komentarza na temat planów wprowadzenia terminali w radiowozach. Wiadomo, że po raz pierwszy zastanawiano się nad tym już kilka lat temu. Wtedy podstawową przeszkodą na drodze do realizacji pomysłu były koszty obsługi transakcji. Jeszcze do niedawna prowizja odprowadzana do banków z tego tytułu wynosiła 1,6 proc. Dziś to tylko 0,2–0,3 proc., w zależności od tego, czy transakcja odbywa się kartą debetową czy kredytową.
Zdaniem Roberta Łaniewskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, projekt KGP pokazuje słuszność decyzji o administracyjnej o obniżce prowizji na rynku kart, co pozwoliło otworzyć na obrót bezgotówkowy nowe sfery życia. – Projektem powinny być objęte nie tylko pojazdy policji operujące na autostradach. Budżet państwa by na tym zyskał, bo zwiększyłoby to ściągalność mandatów i zmniejszyło koszty windykacji – uważa prezes FROB.
Ministerstwo Finansów myśli o wprowadzeniu terminali także do urzędów skarbowych. W projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, który jest już w Sejmie, znalazły się przepisy pozwalające urzędom skarbowym na pobór podatków poprzez płatność kartą.