Już ponad 100 tys. wyroków i postanowień można znaleźć na portalu orzeczeń sądów powszechnych - informuje resort sprawiedliwości.

Z danych ministerstwa wynika, że od 1 stycznia 2013 r. zajrzało do niego 29 970 025 osób. A codziennie odwiedza go blisko 28 tys. użytkowników.

Portal działa już we wszystkich sądach apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych apelacji białostockiej, warszawskiej i wrocławskiej. Resort zakłada, że do końca września 2015 r. obejmie pozostałe sądy.

Za pośrednictwem portalu każdy zainteresowany może uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa polskich sądów powszechnych. Wyjątkiem są sprawy dotyczące rozwodów, separacji i ubezwłasnowolnienia.

PS/źródło:MS