statystyki

Podatek od nieruchomości: Odwołania od decyzji o utraconych dochodach rozpatruje wojewoda

autor: Piotr Pieńkosz17.06.2015, 09:05; Aktualizacja: 17.06.2015, 09:44
działka

Do Funduszu zwróciła się jedna ze śląskich gmin.źródło: ShutterStock

TEZA: Odwołania gmin od decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących utraconych dochodów z tytułu zwolnienia gruntów z podatku od nieruchomości rozpatruje wojewoda, a nie marszałek województwa – w ten sposób Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór kompetencyjny.

Sygn. akt II GW 42/14, POSTANOWIENIE NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 10 kwietnia 2014

STAN FAKTYCZNY

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) gminie przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z podatku od nieruchomości za grunty, które zostały zwolnione z daniny. Chodzi o grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także o budynki i budowle służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody. Dotyczy to też gruntów i budynków zajętych na cele badań i prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego. Pieniądze wypłaca się gminom ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

To właśnie do Funduszu zwróciła się jedna ze śląskich gmin. WFOŚiGW odmówił przyznania rekompensaty. W takiej sytuacji gmina postanowiła szukać sprawiedliwości przez organem odwoławczym. Odwołanie złożyła najpierw do samorządowego kolegium odwoławczego. Ten uznał się za niewłaściwy w sprawie i przekazał wniosek do wojewody śląskiego. Ten organ również wykluczył swoją właściwość rzeczową i przesłał odwołanie gminy do marszałka województwa. Z kolei ten ostatni stwierdził, że pomiędzy nim a wojewodą śląskim zaistniał negatywny spór kompetencyjny odnośnie do właściwości do rozpoznania złożonego przez gminę odwołania. O rozstrzygnięcie tegoż sporu marszałek wystąpił do NSA. Z art. 22 par. 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., dalej: k.p.a.) wynika, że spory kompetencyjne między organem administracji rządowej a podmiotem samorządowym rozstrzyga bezpośrednio sąd administracyjny. W uzasadnieniu wniosku marszałek nie zgodził się ze stanowiskiem wojewody, że skoro zdaniem tego ostatniego władztwo personalne nad WIOŚ pełni samorząd województwa, to organem drugiej instancji od rozstrzygnięć WIOŚ jest marszałek województwa. W ocenie marszałka to wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością WIOŚ.

Skład orzekający NSA stwierdził, że wspomnianym odwołaniem powinien się zająć wojewoda śląski.


Pozostało 47% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane