statystyki

Kontrola budowlana: Urząd musi powiadomić opiekuna o wynikach

autor: AR10.06.2015, 07:30; Aktualizacja: 10.06.2015, 11:13

Mieszkaniec złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o kontrolę stanu technicznego szkoły, do której uczęszcza jego dziecko. Urząd poinformował, że podjął już stosowne działania, ale podkreślił, że rodzic nie będzie powiadomiony o wynikach kontroli, bo nie ma w niej interesu prawnego. Czy inspektorat może uchylać się od odpowiedzi?

Nie. Do właściwości PINB należą m.in.: wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania, przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części czy zażądanie od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego udostępnienia np. protokołów z kontroli obiektu budowlanego. Natomiast zgodnie z art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny zawsze wynika z prawa materialnego, ponieważ decyzja administracyjna jest władczą konkretyzacją tego prawa (zob. wyrok NSA z 26 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 1916/12). Co do zasady w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony nie występuje ten, kto uzasadnia swój interes prawny zdarzeniami i okolicznościami przewidywanymi (por. wyrok NSA z 25 października 2006 r., sygn. akt II GSK 163/03, LEX nr 274855), a ten kto ma interes aktualny, konkretny i obiektywnie sprawdzalny. Przy czym podjęcie działań przez organ administracji można uzasadnić okolicznościami czy zdarzeniami, które trwają i według obiektywnej oceny sytuacji mogą rodzić zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci, a pośrednio i rodziny. Interes prawny rodzica w przypadku takiej interwencji wynika chociażby z art. 71 zdanie pierwsze konstytucji, który stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a także z art. 72. Zgodnie z nim RP zapewnia ochronę praw dziecka. Tym samym organ nie powinien, zwłaszcza gdy chodzi o dobro dziecka, pozbawiać przymiotu strony zaniepokojonego rodzica, który zgodnie z ogólną zasadą k.p.a. pogłębiania zaufania do obywateli powinien być w formie pisemnej precyzyjnie poinformowany o podjętych przez organ administracji działaniach kontrolnych oraz o ich efektach.


Pozostało 0% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane