Osoby, które w pierwszej turze wyborów skorzystały z możliwości oddania swojego głosu za pośrednictwem poczty nie będą mogły osobiście głosować 24 maja.

Organizacja wyborów i ich poprawne przeprowadzenie to niezwykle skomplikowane wyzwanie. Z uwagi na ten fakt członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz osoby zaangażowane w poszczególne zadania muszą przestrzegać procedur. Te w przypadku głosowania korespondencyjnego są następujące.

Po pierwsze osoby, które zgłosiły chęć skorzystania z niniejszego trybu w pierwszej turze są przypisywane do niego w drugim etapie. Przyczyną takiego działania jest krótki czas pomiędzy głosowaniami. Powtórne analizowanie spisów wyborców, przygotowywanie i dostarczanie kompletów do głosowania oraz wskazania czasu na przesłanie wypełnionych arkuszy to za dużo na 14 dni dzielących oba terminy.

Nie oznacza to jednak, że wyborcy nie mają możliwości zgłoszenia chęci przystąpienia do głosowania w tym trybie. Ustawodawca, rozumiejąc różnorodność życiowych sytuacji zapisał w Kodeksie Wyborczym (Dz. U. z 2011 nr 21 poz. 112 z zm.), że w momencie gdy dojdzie do drugiej tury wskazane w ustawie przepisy ulegają skróceniu.
• z 15 do 10 dnia przed dniem głosowania na zgłoszenie się do wójta lub konsula z wolą skorzystania z tego uprawnienia,
• z 10 na 7 dni, podczas których konsul musi dostarczyć pakiety.

Oznacza to, że zainteresowane osoby nie mogą już skorzystać z głosowania korespondencyjnego. Termin na zgłoszenie upłynął 14 maja.