„Przy okazji zmian ustrojowych w Trybunale Konstytucyjnym zainicjowanych projektem nowej ustawy (...) proponowane jest rozwiązanie mające fundamentalne znaczenie dla pozycji ustrojowej prokuratora generalnego i jego roli w ochronie praworządności oraz ładu konstytucyjnego” – alarmuje HFPC. I apeluje o rezygnację z tej zmiany. „Udział prokuratora generalnego w postępowaniach stał się nieodzownym elementem procedury badania zgodności norm prawnych z konstytucją” – przekonuje fundacja.

Ma ważny argument: prokuratorzy PG są często jedynymi uczestnikami postępowań, którzy mogą nawiązać merytoryczny dialog z sędziami TK. 

Etap legislacyjny

II czytanie