Od 31 marca formalności związane z wnioskowaniem o paszport dla dziecka do 12. roku życia, ale też dla osoby ubezwłasnowolnionej, można już składać online. Znikają też opłaty za wyrażenie zgody na wydanie paszportu.

Rodzice wnioskujący o paszport dla dziecka, jeśli nie ukończyło 5. roku życia, nie muszą go zabierać ze sobą do urzędu, żeby odebrać jego paszport. Natomiast dzieci w wieku od 5 do 12 lat muszą być obecne w urzędzie przy wydawaniu dokumentu.

Aby uzyskać paszport dla dziecka, potrzebna jest zgoda drugiego rodzica, albo – w zależności od sytuacji – opiekuna czy kuratora dziecka. Od teraz taką zgodę można wyrazić online. "To duże ułatwienie, nie tylko w sytuacji, kiedy np. rodzice czy opiekunowie mieszkają w dużej odległości od siebie, ale też np. jeśli jedno z nich pracuje w takich godzinach, że nie może stawić się w urzędzie. Teraz będzie można załatwić to w każdej chwili, używając telefonu czy laptopa" - przekazał Centralny Ośrodek Informatyki.

Również online można wyrazić zgodę na wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Od 31 marca znikają też opłaty za wyrażenie zgody na wydanie paszportu.

Jak zaznacza minister w KPRM Janusz Cieszyński, do tej pory konsulaty pobierały opłatę za poświadczenie podpisu pod zgodą na paszport. "Od dziś nie będziemy już ponosić kosztów z tego tytułu. Nawet jeśli będziemy składać wniosek w urzędzie, zostanie on zarejestrowany w nowym module i ta opłata nie będzie naliczana" – wyjaśnia.

Jeśli chodzi o obywateli mieszkających zagranicą występujących o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia, to cały proces do wydania paszportu może odbyć się online. Dzięki usłudze aktywowanej w listopadzie 2022 r., paszport może zostać przesłany do domu kurierem pod warunkiem, że jest to adres zagraniczny. Nie można więc wystąpić o paszport, mieszkając np. w Londynie i zamówić usługi dostarczenia dokumentu kurierem na adres np. w Warszawie.

"Do tej pory, wyrażając zgodę na wydanie paszportu stacjonarnie (w konsulacie), musieliśmy poświadczyć podpis pod tą zgodą i za to wnosiliśmy opłatę. Dzięki nowym rozwiązaniom nie musimy już tego robić, a więc nie ponosimy dodatkowych kosztów z tego tytułu" – dodał sekretarz stanu ds. cyfryzacji.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/