Przygotowane zostały pisma procesowe za trzy okresy, w których w różny sposób manipulowano przy kosztach dojazdu.

W każdym z nich uzasadnienie roszczenia jest nieco inne, dlatego każdy zainteresowany musi wybrać pismo odpowiadające jego sytuacji.

Pozwy dostępne są na stronie internetowej SSP "Iustitia".

PS