Dariusz Świecki, „Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych”, Warszawa 2015, wyd. Wolters Kluwer / Dziennik Gazeta Prawna
Jak być obrońcą
Reklama
Ta publikacja powinna stać na półce każdego przyzwoitego karnisty czy aplikanta, który zamierza praktykować w sprawach karnych. Jest niemalże przewodnikiem po procesie karnym i prowadzi prawnika za rękę przez całe postępowanie od przejścia przez próg prokuratury, aż do Sądu Najwyższego. Autor przystępnie wyjaśnia zasady sporządzania podstawowych pism procesowych i dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy, ale i zdolnościom edukacyjnym sprawia, że apelacja karna i stawianie odpowiednich zarzutów oraz wniosków staje się niemalże dziecinnie proste. Publikacja zawiera rozdział dotyczący udziału obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I instancji, w postępowaniu międzyinstancyjnym, a także poświęcony wnoszeniu środków odwoławczych i granicom kontroli odwoławczej. Osobny obszerny rozdział poświęcony jest też nadzwyczajnym środkom zaskarżenia.
Co ważne, praca uwzględnia nowelizację kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. Pomaga zrozumieć różnice pomiędzy obecnym a przyszłym stanem prawnym poprzez ich porównanie. W związku z nowelizacją prezentowane 3. wydanie poświęca sporo miejsca na omówienie regulacji odnoszących się do zwiększonej kontradyktoryjności procesu karnego. Nie można też pominąć osoby autora tej publikacji, który jest sędzią Sądu Najwyższego i karnistą cieszącym się dużym uznaniem w środowisku.
Książka jest niezwykle przyjazna czytelnikowi i wygodna w korzystaniu. Najważniejsze orzeczenia – choćby takie, które warto przywołać w uzasadnieniu środka odwoławczego – są dobrze wyeksponowane i oznaczone własną grafiką. Podobnie kwestie dla danego zagadnienia najistotniejsze, również są wybite z tekstu. Dużym atutem są przykłady – kazusy, które pokazują, dlaczego tak, a nie inaczej obrońca czy pełnomocnik powinien postąpić, aby odniosło to korzyść dla klienta. Publikacja zawiera również wzory pism procesowych z dokładnym omówieniem ich konstrukcji. Jest godna polecenia z czystym sumieniem.