Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony dużą liczbą zgłoszeń o niepłaceniu alimentów. Marek Michalak wystąpił do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o zajęcie się regulacjami w tej sprawie.

Rzecznik podkreśla że rodzice są zobowiązani zapewniać dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb materialnych, jak i rozwojowych. W szczególności chodzi o rozwój zainteresowań i uzdolnień. Trudno jednak o to zadbać jeśli brak środków.

Marek Michalak przypomina, że rodzice nie mogą uchylać się od obowiązku alimentacyjnego powołując się na nadmierny jego ciężar. Jednocześnie zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami - niezależnie od tego czy z nimi mieszkają.

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą długotrwałości postępowania egzekucyjnego oraz jego nieskuteczności mimo rozwiązań prawnych, mających przyspieszyć procedurę.

Problemem jest także brak dostatecznej pomocy dla dzieci, które będąc uprawnionymi do alimentów nie otrzymują ich z powodu bezskutecznej egzekucji.

O analizę problemów oraz podjęcie działań w celu ich rozwiązania, w tym o zmianę przepisów dotyczących przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego rzecznik zwrócił się też do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Sprawiedliwości.