W życiu każdego prawnika bardzo ważne jest angażowanie się w życie publiczne. W działania, które wykraczają poza działkę czysto profesjonalną, związaną z zarabianiem pieniędzy – mówił prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podczas kolejnego spotkania z cyklu Akademia Sukcesu
– Proszę państwa, muszę was rozczarować. Niestety, nie należę do prawników, którzy byli zachwyceni studiowaniem tego kierunku. Wydawało mi się raczej, że była to jedna z wielu możliwości, którą można wybrać – rozpoczął swoje wystąpienie prof. Marek Safjan.
Szybko zmienił jednak stosunek do prawa, bo na Uniwersytecie Warszawskim spotkał wybitnych profesorów, takich jak Juliusz Bardach, Michał Sczaniecki, Andrzej Stelmachowski czy Tomasz Dybowski. Postaci te kształtowały myślenie o prawie, które sprzeczne było z ówczesną rzeczywistością PRL.