Minister ma obowiązek odpowiedzieć, ile zarabiają członkowie jego gabinetu politycznego. To informacja publiczna i jej udzielenie nie podlega ograniczeniu z powodu ochrony prywatności osób fizycznych. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Rozstrzygał on spór między ministrem finansów a Siecią Obywatelską Watchdog Polska.
Organizacja poprosiła w ubiegłym roku m.in. o informacje na temat wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto każdego z członków gabinetu politycznego z rozbiciem na jego składniki.
Minister finansów wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Powołał się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Minister powoływał się też na prawo pracy, które nakazuje mu szanować dobra osobiste pracowników, a jednym z nich jest informacja o wysokości płacy. Tego typu informacji można udzielić tylko za zgodną pracownika albo gdy przepis szczególny do tego upoważnia. Zatem nie w tym przypadku.