W Polsce powszechnie korzystać z petard i fajerwerków można tylko przez 2 dni w roku, a za złamanie zakazów grozi grzywna. Jakie przepisy regulują zasady korzystania z materiałów pirotechnicznych i co jest zabronione?

Dla niektórych okres noworoczny to czas najlepszej zabawy. To również czas wzmożonej sprzedaży oraz używania różnego typu materiałów pirotechnicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osób, a także mogą być przyczyną powstania pożarów. Warto w czasie przygotowań do powitania 2023 r. pomyśleć o zasadach bezpieczeństwa i konsekwencjach karnych złamania zakazów korzystania z petard i fajerwerków.

Fajerwerki: Dla kogo zakaz sprzedaży

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi, że zgodnie z:

- art.31 § 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości,

- art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Używanie petard i fajerwerków: Zasady bezpieczeństwa

Straż pożarna przypomina, że wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki. Zawsze kupujmy fajerwerki noworoczne u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków. Należy ich używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

Wszystkie materiały pirotechniczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie, a pod żadnym pozorem nie powinny ich odpalać dzieci. W czasie używania fajerwerków czy petard dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych. Ponadto w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.

Trzeba pamiętać, że odpalać petard nie można w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo.

Kto i kiedy może używać petard i fajerwerków

Przepisy prawa miejscowego w formie zarządzenia, rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków. Zwyczajowo przyjęto w Polsce, że jest to okres Sylwestra i Nowego Roku, choć mogą zdarzać się wyjątki.

Takich przepisów prawa miejscowego nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają również przepisy kodeksu wykroczeń. W art. 51 k.w. opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Warto zauważyć, że przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. Zgodnie z k.w., sprawcy grozi mandat karny w wysokości 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu - grzywną do 5 tys. zł.

Za strzelanie petardami w dni inne niż wymienione w przepisach prawa miejscowego (Sylwester i Nowy Rok) grozi kara mandatu w wysokości 500 zł.

Warto zauważyć, że nawet w czasie sylwestrowych zabaw, amatorom fajerwerków policja może wypisać mandat na podstawie artykułów dot. zakłócania spokoju, nieostrożnego obchodzenie się z ogniem i niestosowania do przepisów przeciwpożarowych oraz dot. nieostrożnego obchodzenie się z materiałami wybuchowymi.

Strzelanie petardami i odpalenie fajerwerków. Krzywda dla zwierząt

Strzelanie petardami i odpalenie fajerwerków jest także szkodliwe dla zwierząt. Dla pupili huk, który powstaje przy wybuchu, jest bardzo uciążliwy. Art. 6 ust.2 pkt 9 ustawy o ochronie zwierząt mówi, że zabrania się znęcania nad zwierzętami i świadomego dopuszczania się zadawania bólu lub cierpień. Natomiast znęcanie się nad zwierzętami jest karalne. Sprawcy takiego czynu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 - a jeżeli działaniu towarzyszy szczególne okrucieństwo, to kara powinna mieścić się w przedziale od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.