14 państw wśród nich Polska, jako pierwsze podpisać mają nową konwencję Rady Europy o Przeciwdziałaniu Handlowi Ludzkimi Narządami. Dokument wystawiony zostanie do podpisu podczas rozpoczynającej się dzisiaj w Santiago de Compostela w Hiszpanii międzynarodowej konferencji poświęconej temu zagadnieniu.

"Handel ludzkimi organami jest problemem o światowym zasięgu, który narusza prawa człowieka, jego godność oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego”- powiedział przed wylotem do Hiszpanii Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland. Podkreślił, że będzie to pierwszy tego typu międzynarodowy dokument prawny regulujący kwestie pozyskiwania organów i transplantacji.

Przestępstwem jest, pobieranie organów bez zgody dawcy oraz wprowadzanie ich do obiegu handlowego - mówi nowa konwencja. Stanowi ona zbiór przepisów, które zapobiegają handlowi organami oraz wyrównują szanse pacjentów w dostępie do przeszczepów. W dokumencie tym, przewidziano też odszkodowania dla wykorzystanych ofiar. O karach wobec osób, które same zdecydowały się sprzedać swoje organy, decydować mają poszczególne państwa.

Według danych Rady Europy każdego dnia umiera w państwach członkowskich dwanaście osób oczekujących na przeszczep.