Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargi sędziów dotyczące zamrożenia ich wynagrodzeń w 2012r.
– Szanujemy decyzję trybunału. Szkoda tylko, że nie zawiera ona żadnego uzasadnienia. To powoduje, że nie możemy się do niej w żaden sposób ustosunkować – mówi Barbara Zawisza, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Ona również była jedną z osób, które w kwietniu 2014 r. złożyły skargi do ETPC.
Zdaniem sędziów zamrożenie ich wynagrodzeń w 2012 r. stanowiło poważne naruszenie zobowiązań państwa wobec tej grupy zawodowej. Przekonywali w skardze, że można je też traktować jako głęboką ingerencję w podstawy ustrojowe demokratycznego państwa prawa. Specjalna ochrona przysługująca urzędowi sędziego – w tym pewność dotycząca warunków pracy – ma być bowiem ich zdaniem gwarancją sędziowskiej niezawisłości i niezależności sądów.