Dzintars Rasnacs, minister sprawiedliwości Łotwy, która w tym roku sprawuje przewodnictwo w Unii powiedział, że mechanizm ten jest zupełną nowością w ochronie danych osobowych. "Dzięki zasadzie "jednego okienka", obywatele będą mieli zapewniony łatwy dostęp do środków ochrony ich praw. W razie naruszenia prawa, obywatel będzie miał możliwość skontaktowania się z urzędem w swoim kraju oraz odwołania się od decyzji do sądu w swoim kraju. Jeśli zaś chodzi o przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w więcej niż jednym kraju członkowskim, otrzymają oni jedną decyzję, która będzie obowiązywała w sposób jednolity w całej Unii Europejskiej." - wyjaśnił minister.
Porozumienie w sprawie zasady „jednego okienka” to kolejny krok w trudnej debacie na temat reformy przepisów o ochronie danych osobowych. Propozycję zmiany regulacji z lat ’90 Komisja Europejska przedstawiła już na początku 2012 roku.
Ostateczny kształt nowych przepisów ukształtuje się w ramach negocjacji państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.