Spadkobierca może złożyć zażalenie na zarządzenie przewodniczącego sądu, zwracające mu wniosek o rozliczenie nakładów poniesionych na utrzymanie dziedziczonego domu – uchwalił Sąd Najwyższy.
Sprawa dotyczyła działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości – domu położonego w okolicach Świdnika. Tomasz S., jeden ze spadkobierców, zgłosił do rozliczenia ponad 17,2 tys. zł nakładów, jakie miał ponieść na ubezpieczenie domu, opłacenie dostaw wody, prądu i ogrzewania, a także w związku z porządkami w domu i ogrodzie.
Wniosek został jednak przez przewodniczącego lubelskiego sądu rejonowego (właściwego w sprawie) zwrócony. W uzasadnieniu sędzia wskazał, że żądania określono w sposób niedokładny, nie określono m.in. kwot cząstkowych, składających się na ogólną kwotę nakładów, których rozliczenia domagał się Tomasz S.