Ustawa o grach hazardowych została uchwalona bez naruszenia konstytucji - uznał TK. Potwierdził też, że gry na automatach mogą być organizowane wyłącznie w kasynach.

Wczoraj trybunał w pełnym składzie rozpoznawał połączone pytanie prawne NSA i Sądu Rejonowego w Gdańsku dotyczące trybu uchwalenia ustawy o grach hazardowych. Wątpliwości dotyczyły braku notyfikacji Komisji Europejskiej tego aktu. Trybunał musiał też odpowiedzieć na pytanie, czy zgodne z konstytucją są regulacje w myśl których gry na automatach mogą być organizowane wyłącznie w kasynach.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych są zgodne konstytucją.

W uzasadnieniu wskazał, że notyfikacja tzw. przepisów technicznych jest unijną procedurą, której nie reguluje żaden przepis konstytucji. Dlatego też uznał, że nie stanowi ona elementu konstytucyjnego trybu ustawodawczego. TK nie ocenił jednak czy kwestionowane przepisy ustawy o grach hazardowych mają charakter techniczny. Wskazał natomiast, że uchybienie ewentualnemu obowiązkowi notyfikowania Komisji Europejskiej potencjalnych przepisów technicznych nie może automatycznie oznaczać naruszenia konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego oraz legalizmu .

Trybunał stwierdził ponadto, że zakaz urządzania gier na wszelkich automatach w salonach gier, w punktach handlowych, gastronomicznych i usługowych, spełnia konstytucyjne wymogi ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Jest ono bowiem niezbędne dla ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu oraz dla zwiększenia kontroli państwa nad tą sferą.

Podkreślił też, że wolność działalności gospodarczej w dziedzinie hazardu może podlegać dalej idącym ograniczeniom z uwagi na konieczność zagwarantowania niezbędnego poziomu ochrony konsumentów i porządku publicznego.

Zdanie odrębne do pierwszej części wyroku zgłosił wiceprezes TK Stanisław Biernat.

PS/źródło:TK