Słyszałem, że w związku z wymianą dowodów osobistych na nowe nie trzeba będzie podawać adresu zameldowania. Czy to oznacza, że rzeczywiście znika obowiązek meldunkowy w Polsce – pyta pan Piotr
Rzeczywiście od kilkunastu miesięcy były przymiarki do zniesienia obowiązku meldunkowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kilkakrotnie przesuwało datę wejścia w życie nowego przepisu, ostatecznie jednak międzyresortowy zespół, który przygotowywał reformę, zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnej formie. Na razie oficjalnie wciąż nie wiadomo, czy i kiedy obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony.
Natomiast w dowodach osobistych wydawanych od 1 marca tego roku nie ma miejsca na wpisanie adresu zameldowania. Ze wzoru dokumentu usunięto także informacje dotyczące wzrostu i koloru oczu właściciela. MSW tłumaczy, że dowód osobisty jest potwierdzeniem tożsamości i obywatelstwa polskiego, ani wzrost ani adres zameldowania nie są do tego konieczne.
Zarówno MSW, Związek Banków Polskich, Krajowa Rada Notarialna, Poczta Polska zapewniają, że brak potwierdzenia zameldowania nie będzie przeszkodą w złożeniu wniosku o kredyt, zawarciu aktu notarialnego lub odbiorze przesyłki awizowanej.
Dowód można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy. Wymiary i format nowych dokumentów nie zmienią się, ale będą miały wiele nowych zabezpieczeń oraz opisy pól po angielsku. Zdjęcia do dokumentów będą takie jak w paszportach, ale dowody nie będą zawierały zeskanowanego podpisu posiadacza.
Oczywiście nie trzeba wymieniać dokumentu, który wciąż jest ważny. Nowy dowód będzie wydawany bezpłatnie na okres 10 lat, a dzieciom do 5. roku życia na 5 lat.

Podstawa prawna

Art. 4, art. 12 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131 ze zm.).