Obywatel Polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i innego państwa. Takie prawo dają przepisy ustawy z 2009 r. o obywatelstwie polskim. Jakie prawa i obowiązki ma osoba z podwójnym obywatelstwem.

Podwójne obywatelstwo. Prawa i obowiązki

W przypadku, gdy osoba ma podwójne obywatelstwo, to wobec Polski ma takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie wobec władz polskich musi również legitymować się wyłącznie polskimi dokumentami tożsamości.

Ważne. Według ustawy z 2009 r. o obywatelstwie polskim osoba posiadająca więcej niż jedno obywatelstwo musi pamiętać, że wobec władz polskich jest traktowana wyłącznie jako obywatel RP, nie może więc powoływać się na prawa i obowiązki innego kraju, którego obywatelstwo posiada.

Osoba, ubiegająca się o uznanie, nadanie lub przywrócenie obywatelstwa polskiego nie musi zrzekać się swojego dotychczasowego obywatelstwa.

Podwójne obywatelstwo w innych krajach

Niektóre państwa nie uznają podwójnego obywatelstwa i w momencie, gdy osoba nabywa obywatelstwo innego kraju, może ona automatycznie utracić swoje dotychczasowe obywatelstwo.

Dlatego też warto zasięgnąć informacji o regulacji podwójnego obywatelstwa w obu państwach – w Polsce i w kraju pochodzenia cudzoziemca.

Co to jest obywatelstwo
Obywatelstwo to przynależność osoby do określonego państwa, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki.

Warto wiedzieć. Jak nabywa się polskie obywatelstwo

Według art. 34 konstytucji obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa (o obywatelstwie polskim). Co ważne obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie.

Zgodnie z ustawą z 2009 r. o obywatelstwie polskim, obywatelstwo polskie nabywa się:

  • z mocy prawa;
  • przez nadanie obywatelstwa polskiego;
  • przez uznanie za obywatela polskiego;
  • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca.