To dlatego, że znikają z niego pewne ważne dane - rysopis, podpis i adres zameldowania. Rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak jednak uspokaja. Dane zawsze będziemy potwierdzać oświadczeniem. " W przypadku oświadczenia niezgodnego z prawdą. Podawanie informacji nieprawdziwych jest w Polsce karalne - podkreśla Małgorzata Woźniak. 

Bez przeszkód założymy też konto w banku czy weźmiemy kredyt. Ale - jak tłumaczy Dariusz Kozłowski ze Związku Banków Polskich - pewne obawy może rodzić brak informacji o wzroście. " Zniknięcie pewnych danych z pewnością skomplikuje proces wykrywania osób, które wykorzystują np skradzione dowody w celu wyłudzenia kredytu ale banki zachowają czujność - mówi Dariusz Kozłowski.

Oczywiście dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie będzie obowiązku ich wymiany. Ostatnią dużą rewolucję w dowodach osobistych mieliśmy w 2001 r.

Wtedy 20-stronicową książeczkę zastąpiła plastikowa karta. Wówczas z dowodu zniknęły informacje dotyczące miejsca pracy, stanu cywilnego i znaków szczególnych. Nadal jednak były tam dane o kolorze oczu i wzroście.