Procedury
Próg wiekowy ustalony przez Ministerstwo Zdrowia dla nabywców leku ellaOne może nie obowiązywać. A to dlatego, że farmaceuci nie mają prawa weryfikować wieku swoich klientów.
Pod koniec stycznia resort przekazał do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na jego mocy farmaceuci nie będą mogli sprzedawać tabletek ellaOne bez recepty osobom poniżej 15. roku życia.
Jednak pojawił się pewien problem. – Regulacje nie dają aptekom bezpośredniego uprawnienia do legitymowania osób, jak zostało to określone np. w ustawie o policji – mówi Łukasz Sławatyniec, adwokat kierujący praktyką farmaceutyczną w kancelarii Deloitte Legal. Jednak jak podkreśla, aptekarz ma prawo nie wydać leku ze względu na nieosiągnięcie określonej granicy wieku. Obecnie dotyczy to sytuacji, gdy receptę przedstawia osoba, która nie ma skończonych 13 lat.
Tabletki ellaOne zostały jednak zakwalifikowane do kategorii OTC, czyli leków dostępnych bez recepty. I w związku z tym jest wątpliwość: czy farmaceuta może odmówić sprzedaży na podstawie własnych podejrzeń co do wieku nabywcy. Tym bardziej że – jak twierdzą niektórzy eksperci – w praktyce taka interpretacja mogłaby doprowadzić do nadużyć ze strony aptekarzy ogólnie niechętnych sprzedaży tabletek „dzień po”.
Zdaniem Łukasza Sławatyńca, biorąc pod uwagę, że ma zostać określona granica wieku dla nabywcy ellaOne, można by to uznać za podstawę do odmowy wydania leku w razie wątpliwości. Chociaż prawnik przyznaje, że nowe przepisy mogłyby zostać sformułowane inaczej.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk, zapytany o podstawę prawną umożliwiającą odmowę wydania leku, odpowiada: „Farmaceuta bądź technik farmaceutyczny będzie mógł podjąć decyzję odmowną w sprawie wydania leku ellaOne osobie, która na prośbę farmaceuty nie udokumentuje ukończenia 15. roku życia”. Dodał także, że projekt rozporządzenia jest konsultowany.
Jak twierdzi dr Dobrawa Biadun, radca prawny i ekspertka Konfederacji Lewiatan, kluczowe słowo w wypowiedzi rzecznika to „prośba”. Podstawy prawnej do kontroli wieku bowiem nie ma.
– Warto najpierw zobaczyć, czy problem będzie występował również w praktyce. Jeśli tak – będzie trzeba się zastanowić nad uregulowaniem tej kwestii wprost w ustawie – podkreśla dr Biadun.
Etap legislacyjny
W uzgodnieniach