Tożsamość to zbiór cech odróżniających nas od innych członków społeczności
To wszelkie informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby. Bardzo cenne dobro i poszukiwany towar. Nazywamy je danymi osobowymi. Nie ma zamkniętego katalogu danych osobowych, mogą być różne, dla różnych osób, ale zawsze są to:
Reklama
wimię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców,

Reklama
wadresy zameldowania, zamieszkania, adresy e-mailowe,
wnumery identyfikacyjne: PESEL, NIP, numery w różnych ewidencjach,
winformacje o obywatelstwie, narodowości, religii, przekonaniach politycznych,
winformacje o cechach fizycznych (zdjęcia!),
wwykształcenie, miejsce zatrudnienia,
winformacje o sytuacji finansowej.
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i opracowywane w bazach prowadzonych przez instytucje i firmy. Nikt, poza uprawnionymi instytucjami, nie ma prawa do gromadzenia i udostępniania innym naszych danych osobowych bez naszej wiedzy i przyzwolenia. Udostępniając dane osobowe, wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie, a zgodę tę możemy cofnąć w każdej chwili. Dlatego próbując zniknąć z internetu, powinniśmy przypomnieć sobie wszystkie miejsca, w których zostawialiśmy dane, na przykład podając adres e-mail podczas logowania do jakiegoś serwisu. By zastrzec dane, musimy wrócić na te strony i odnaleźć link do „polityki prywatności”. Tam powinna być instrukcja, jak je zastrzec. Ale uwaga! Nawet zastrzeżone i usunięte, nie znikną z baz fizycznie, a jedynie nie będą już przetwarzane. Pozostanie ich zapis w archiwach.
Podstawa prawna
Art. 1, art. 6–7 ustawy 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).