Obowiązki
Tak wynika z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, którą z poprawkami Senatu przyjął Sejm. Wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia. Na jej podstawie samorządy będą zobowiązane do dostosowania dworców do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Reklama
Nowelizacja określa zasady wyznaczania takich obiektów, w których osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą mogły liczyć na pomoc. Będą to dworce zlokalizowane w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców i obsługujące rocznie powyżej 500 tys. pasażerów, których właścicielem jest jednostka samorządu. Szacuje się, że w Polsce warunki będzie musiało spełnić 21 terminali.
Dostosowanie dworców do unijnych wymagań określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 181/2011 z 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Będzie to zadanie własne gminy. Wydatki dla budżetu państwa, jakie spowoduje nowelizacja, wyniosą 80 tys. zł rocznie. Z kolei samorządy w 2015 r. wydadzą na ten cel. ok., 2,43 mln zł, przy czym w kolejnych latach koszty związane z utrzymaniem dworców będą oscylować na poziomie ok. 320 tys. zł rocznie.
Pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z dostosowaniem wyznaczonych terminali autobusowych i autokarowych będą pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych. Za korzystanie z terminalu przystosowanego do udzielania pomocy niepełnosprawnym jednostka samorządu terytorialnego pobierze opłatę w wysokości maksymalnie 2 zł za jedno zatrzymanie pojazdu. Z wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wynika, że roczne wpływy z tego tytułu dla jednego dworca wyniosą średnio ok. 98 tys. zł.
Gmina po spełnieniu unijnych wymogów będzie miała obowiązek niezwłocznie wystąpić – za pośrednictwem wojewody – do ministra infrastruktury i rozwoju z wnioskiem o wyznaczenie danego dworca jako obiektu, w którym jest udzielana pomoc niepełnosprawnym. Przy czym zarówno właściwy terytorialnie wojewoda, jak i minister będą mogli przeprowadzić kontrolę terminalu. Ponadto resort infrastruktury jest zobowiązany sporządzić wykaz dworców przygotowanych do obsługi niepełnosprawnych i przedstawić go Komisji Europejskiej.
3,5 tys. przedsiębiorców wykonuje przewozy drogowe osób powyżej 250 km
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji skierowany do prezydenta