Osoba, która podejmie decyzję, że kazusy będzie rozwiązywała na swoim komputerze, powinna złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu.

Niezłożenie takiego oświadczenia oznaczać będzie wybór odręcznej formy rozwiązywania zadań.

Przypomnijmy, że na stronie resortu sprawiedliwości została zamieszczona instrukcja obsługi aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych oraz wersja demonstracyjna aplikacji.

PS/źródło: MS