Profesor Andrzej Rzepliński Prawa socjalne mają konstytucyjny korzeń, który jest nie do ruszenia przez jakąkolwiek władzę. Ale ustawodawca często testuje trybunał, jak daleko może się posunąć

Czy obawia się pan tegorocznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych po zamieszaniu z samorządowymi?

Najbliższymi wyborami będą uzupełniające do Senatu i jak poinformował w mediach przewodniczący PKW, będą one liczone ręcznie. Podobnie prezydenckie, więc nie spodziewam się zamieszania.