Skargę do sądu złożył przedsiębiorca ukarany przez wojewódzki inspektorat jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Organ stwierdził, że producent naruszył przepisy przez umieszczenie na etykiecie ketchupu napisu „domowy smak", podczas gdy do produkcji zastosowano substancje dodatkowe: E412 i E1422. Inspektor wymierzył karę 500 zł za wprowadzenie do obrotu produktu o niewłaściwej jakości handlowej.
Przedsiębiorca zaskarżył decyzję organu, wyjaśniając, że użyte przez niego określenie odnosi się do smaku produktu, a nie do jego składu czy techniki wytwarzania. W jego ocenie hasło miało jedynie charakter marketingowy. Nie mogło też wprowadzać w błąd, ponieważ na etykiecie nie ma informacji, iż ketchup jest wytwarzany domowym sposobem. Co więcej, w wykazie składników zaznaczył, że do jego produkcji wykorzystano zagęstniki.