Komisje: do spraw swobód obywatelskich oraz do spraw gospodarczych Parlamentu Europejskiego przyjęły kompromis z unijnymi krajami w sprawie walki z praniem brudnych pieniędzy. 87 europosłów poparło projekt nowej dyrektywy w tej sprawie, 2 było przeciwko, a 1 wstrzymał się od głosu.

Przepisy zobowiązują państwa członkowskie do tego, by prowadziły centralne publiczne rejestry zawierające informacje o rzeczywistych właścicielach firm i funduszy powierniczych. Rejestry mają być dostępne dla instytucji państwowych, banków i wywiadu finansowego. "To kiepski dzień dla przestępców. Dzięki tej dyrektywie oraz towarzyszącym jej regulacjom uczynimy pranie brudnych pieniędzy w Unii Europejskiej dużo trudniejszym" - powiedział jeden ze sprawozdawców raportu w tej sprawie , europoseł Krisjanis Karins.

Pierwotny projekt dyrektywy przedstawiony przez Komisję Europejską nie przewidywał utworzenia centralnych rejestrów. Była to inicjatywa europosłów. Nowa dyrektywa musi być jeszcze przyjęta przez Radę (państwa członkowskie) oraz cały Parlament Europejski, co ma nastąpić na sesji marcowej lub kwietniowej. Unijne kraje będą miały następnie dwa lata , aby wprowadzić przepisy w życie.