Zamierzam pracować jako wolontariusz na zimowisku dla dzieci w drugiej połowie lutego – opowiada Michał, lat 19, student pedagogiki. – Nie będę płacić za wyjazd, nic jednak nie zarobię. Tymczasem poinformowano mnie, że skoro mam pełnić rolę wychowawcy, muszę przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Jak się zdążyłem zorientować, wydanie takiego zaświadczenia kosztuje 50 zł. Czy da się uniknąć tej opłaty? Dla mnie to poważna kwota.
Mamy dla pana Michała dobrą wiadomość. To prawda, że od końca maja 2014 r. osoby pełniące rolę wychowawcy i kierownika wypoczynku na obozach, koloniach, zimowiskach, mają obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (zastąpiło ono wymagane wcześniej oświadczenie). Dokument muszą posiadać, nawet jeśli są wolontariuszami.
Do końca ubiegłego roku osoby zatrudnione na tych stanowiskach płaciły za dokument rzeczywiście 50 zł, wolontariuszy jednak traktowano ulgowo – żądano od nich 30 zł, lub 20 zł, jeśli wniosek złożyły przez internet. Z początkiem stycznia to się zmieniło – teraz już wolontariusze nie muszą wcale płacić za zaświadczenia o niekaralności.
Osoba, która chce skorzystać ze zwolnienia z opłaty powinna w KRK przedłożyć pismo sporządzone przez organizatora wypoczynku, potwierdzające że stara się ona o zaświadczenie, ponieważ jest wolontariuszem – kandydatem na wychowawcę lub kierownika zimowiska, kolonii albo obozu. Wniosek można też złożyć przez Internet (wtedy załączamy skan pisma organizatora). Wykaz punktów informacyjnych KRK na terenie całego kraju znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (http://bip.ms.gov.pl/).
Podstawa prawna
Art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.).
Art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).