Praktykanci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC oraz w programach merytorycznych (np. Program Spraw Precedensowych).

Praktyki rozpoczynają się 23 lutego i potrwają do 9 czerwca b.r.

Zgłoszenia wraz z CV oraz listem motywacyjnym należy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl, do 13 lutego 2015 r.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji znajduje się na stronie HFPC.

PS/źródło:HFPC