W ramach szkolenia przewidziano zajęcia z prawa migracyjnego, które poprowadzą prawnicy zajmujący się na co dzień ochroną praw cudzoziemców. Stażyści będą mieli też okazję zdobyć praktyczne doświadczenie działając w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów HFPC.

Aplikować mogą studenci III-V roku prawa lub administracji zainteresowani prawem migracyjnym i migracjami.

Kandydaci powinni wysłać CV i list motywacyjny na adres: m.lysienia@hfhr.org.pl. Z wybranymi osobami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

PS/źródło:HFPC