Skarb Państwa lub samorząd będą mogły odmówić zwrotu nieruchomości zabranej na mocy dekretu Bieruta, jeśli koszt remontu lub odbudowy, dokonany ze środków publicznych, obiektu zniszczonego w latach 1939–1945, przekroczył 66 proc. jego wartości. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego.

– Konieczne jest zlikwidowanie patologicznych rozwiązań, które są szczególnie niekorzystne dla mieszkańców Warszawy – uzasadniał senator Marek Borowski.
Projekt likwiduje też możliwość ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, gdy są przesłanki uznania jej za zmarłą. Ta furtka była wykorzystywana do przejmowania roszczeń do cennych nieruchomości po właścicielach wywłaszczonych przez dekret Bieruta.
Kolejna propozycja zakłada umorzenie postępowań wobec osób, które od lat nie kontaktowały się z organem prowadzącym sprawę. Będzie to możliwe po wezwaniu ich do stawienia się opublikowanym w prasie i internecie.
Etap legislacyjny
Projekt po pierwszym czytaniu w komisji